HU
 | 
EN
 

Referencia neve: Debrecen Segner tér pavilon 2011

Egy fogalmas, vizuálisan az általánosnál sokkal intenzívebben, és gyakrabban változó dinamikájú, térre kellett reagálni, ami hol megtelik, hol szinte teljesen kiürül. Az állandó mozgás jelenlététől nem lehet eltekinteni, mint ahogy attól sem, hogy a buszok hosszú hasáb formájú tömege a térben megjelenik, egyszer statikusan, másszor dinamikusan.

Az épület magja egy 5x4 m-es pavilon, ami az építtető által konkrétan megadott alaprajzi program alapján került kialakításra. E köré kellett az létesítményt úgy szervezni, hogy a váró funkciót annak eredeti helyén tartsuk meg, és ha lehetséges még növeljük meg a területét. Ezért a  pavilon túloldalára is terveztünk váróhelyet. 

A kialakult alaprajzi térforma háromosztatú, középen az ételkészítés helye, kétoldalt a várók helyezkednek el. Mindez egy hosszúkás, - pengefallal osztott - tömegben került összefogva.