HU
 | 
EN
 

Referencia neve: Szeged Agora terv pályázat 2009

A pályázaton megvételt kapott a terv, de formai okokból kizárásra került. A dolog különlegessége volt, hogy ezzel nem voltunk egyedül, mivel az eredményhirdetés előtt, a borítékbontás után a 12 díjazott pályaműből 7-et kizártak az adminisztrációs tartalmi követelmények nem teljesítése miatt, vagyis a zárt borítékokból hiányoztak a kiírásban kért nyilatkozatok. Ez a tervpályázatok történetében példátlan eset volt.
Néhány gondolat a tervről:
A rendelkezésre álló telket olyan struktúráltsággal próbáltuk rendezni, ami differenciálja az egyes funkciókat , szervezi a belső teret, lehetővé teszi az ütemezett megvalósítást, az együttes és különálló működés feltételeit is biztosítja. Fontos elv volt, hogy bár a tervezett létesítmény nagy a tömb léptékéhez képes, mégis humanizált, nyitott és befogadó legyen.

Az épületegyüttes lényeges eleme az áttekinthetőség - átláthatóság, az élményszerű feltárás lehetőségének megteremtése. 

Három tömeg alkotja a tervezett épületegyüttest, melyek hajladozó térfolyamot alkotva tárják fel a tömb belsejét. A feltárás a két közterületi csatlakozást köti össze egy belső öböl közbeiktatásával, ahol az áramló tér megpihenhet. A kialakult új sétányra mindegyik épület nyitottan fordul. 
A három épület közül kettőt a térszint alatt összekötöttünk mélygarázzsal, a harmadik a gyermek játszóház szerkezetileg önálló maradt. Ez utóbbit helyeztük a bejárati gépjárműforgalomtól a legtávolabbra. A három épület közül domináns, a közösségi funkciókat és az Informatika Történeti Múzeumot magába foglaló rész, mely a tervezési terület nyugati térfalát alkotja. A másik két épület pozitív sarkot alkotva rásimul a kellemetlen látványt nyújtó tűzfalakra, és új teret alakít a fő gyalogos irányra merőleges tengellyel. Ezen kialakuló öböl védett legbelső részén alakítottuk ki a részben fedett gyermek játszóteret, ami a Szászorszép Gyermekházhoz tartozik.

Az átvezető sétány differenciált kialakítással készül el, a nyugati oldala gépjárművek esetleges mozgására alkalmas teherbírással és szélességgel készül. A rendezési tervben előirányzott zöldfelület, a múzeumtérből megnyitható interaktív - gépészeti elemeket is bemutató - intenzíven telepített tetőkert figyelembe vételével biztosítható.

Az enyhe törésekkel hajladozó sétány mindkét feltárási irányból rávezet a főépület központi elosztó funkciót betöltő előcsarnokára. A térburkolat kialakítása ezt a fő közlekedési áramlatot emeli ki. Főépület magassági változásának dinamikai szerepe van. A két feltárási pont közelében alacsonyabb, enyhén emelkedve a tömbbelső irányába, ahol az épületegyüttes funkcionális központja is található. A Londoni körúti telekvégekre tervezett épületrészek lelépcsőznek, ezek alacsonyabbak.

A kialakuló belső sétány két térfalát, a kapumotívumtól indulva, változó ütemben, egymáshoz képest enyhe szögtörésben elhelyezett gerendákkal fűztünk össze a két hídszerű átjáróig, ahonnan a belső teresedés elindul. Az átkötés egyúttal vizuális lehatárolásra és összekötésre szolgál, érzékeltetvén azt, hogy itt egy kompozíciós egység jön létre. Ez a motívum a zöldfelületben, térburkolatban is visszaköszön.

A földszinti homlokzatok transzparenciája beengedi a kíváncsi tekintetet, érdeklődést vált ki, az egymással szemközti felületek tükröződése fény-játékot ad.

A gépjárműves megközelítés kizárólag a Gogol utca felől lehetséges, ahonnan behajtva gyakorlatilag azonnal a terepszint alatti gépjárműtárolóba lehet jutni. A nagy installációs igényű múzeum teherliftje is a főépület Gogol utcához legközelebb eső pontján helyezkedik el. Gyalogos megközelítés mindkét irányból azonos rangú bejáratokon - kapumotívumokon - keresztül történik.