HU
 | 
EN
 

Referencia neve: Hajdúszoboszló Hotel Aurum Wellness 2012

Kialakult több elemből álló szállodaegyüttes újabb eleme készülne el, hiánypótló jelleggel. Nincs belső, külső fürdő, napozórésze az épületnek amivel téli-nyári élményelemet nyújthatnának a vendégeknek.

A tervezett épület fő tömege a meglevő – bővítés alatt álló - AURUM Family szálloda méretével egyező szélességű, így szervesen folytatatja a beépítés sávos jellegét, ami egyébiránt mindkét meglevő szállodaépületre jellemző.
Az épület két tömegből áll, mely egyúttal alaprajzi funkciókat is differenciál A fő tömegben kapott helyet a fürdőházi rész mindkét szinten, míg a trapéz alakú kisebb tömegben a kiegészítő, működést segítő részek kerültek, illetve pihenőágyak. 

A megrendelő elvárása volt, hogy mindkét meglevő szállásépülettel legyen összeköttetése a tervezett fürdőháznak. Ez az INHOTEL szálloda irányából akadálymentesen biztosított, míg az AURUM Family irányából a szintkülönbség miatt 8% lejtésű gyalogos hídon keresztül biztosított, amit a mozgássérültek nem vesznek igénybe.

Fontos volt a minél nagyobb egybefüggő átlátható terek létrehozása. Az épület geometriai megformálásától a medence formavilága megrendelői elvárás szerint eltávolodott, ami így leválik a szerkezet rendjétől. Tekintettel arra, hogy a medence formája kétdimenziós síkbeli alakzat, így ezt a megrendelői elvárást teljesítettük.
A belső tér egy része átriumos kialakítású, ami a térélményen túl a gravitációs átszellőztetés, párátlanítás funkcióját is betölti.
Fontos szempont volt még, hogy az Inhotel bejárata és a tervezett új létesítmény bejárata egymással szemben helyezkedjen el.