HU
 | 
EN
 

Referencia neve: Debrecen Állategészségügyi Hivatal 2004

A tervezés időszakában a Hajdú-Bihar megyei Állategészségügyi Intézet, mely három megye állatdiagnoszatikai feladatainak ellátására, veszettség, BSE vírus és egyéb vírusok, kórokozók kimutatására, lokalizálására, diagnosztizálására takarmányok, vér- és szervminták vizsgálatára hivatott Debrecen egyik legkedvezőbb adottságú értékes lakóterületén a Postakertben a Bornemissza utcában lévő telephelyen működik. A terület lakóépületek közé ékelődött, igazán bővítési fejlesztési lehetőséggel nem rendelkezik, ugyanakkor meglehetősen távol helyezkedik el a Diószegi úton található Hajdú-Bihar megyei Álletegészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomástól, melyhez tevékenysége több szálon kötődik. Az intézet jelenlegi állapotában a korszerű diagnosztizálás, boncolás és egyéb kapcsolódó tevékenység ellátására csak korlátozottan alkalmas; több ponton a személyes higienies feltételek, - az ügyfelek, látogatók épületben való meglehetősen akadálytalan mozgásának okán, valamint a nagymértékű dolgozói „mozgási szabadság” miatt – nem megfelelően biztosíthatóak, ezen túl a laboratóriumok kialakítása, egymáshoz való csatlakozása sem ideális. További hátrány maga a környezet, mivel a területre vizsgálat céljából rendszeresen szállítanak elhullott állatokat, hoznak napi rendszerességgel szervdarabokat, vércsöveket, rendszeresen termelődik veszélyes hulladék, működik egy állatház is a területen, és ez egy kiemelt lakóövezetben nem kívánatos.

A fenti problémák miatt olyan irányú döntés született, hogy a két szervezetet egy közös telephelyen, a kedvezőbb adottságú Diószegi úti területen működne a továbbiakban. Ez utóbbi terület fekvése, a környezetének ipari volta miatt alkalmas ezen funkciót magába foglaló épület megvalósítására, és további bővítési lehetőséget is biztosít. 


Jelenleg az ingatlanon az Állategészségügyi Állomás földszint+2 emeletes épülete és néhány melléképület található. A meglévő főépület folytatásában ahhoz funkcionálisan is kapcsolódva épülne meg az új épületszárny, és a különálló állatház.

 A tervezési programot, és a szakmai elveket az építtető állította össze, a terv ezen elvárásnak megfelelően készült el. Azóta a beruházási, és szervezeti koncepció megváltozott, így az engedélyezett tervet nem valósították meg.