HU
 | 
EN
 

Referencia neve: Debrecen Simonyi u. villa - bővítés, átépítés 2005-2006

Az épület létesítésének ideje a 20-30-as évekre tehető, erre utal az art-deco ízű homlokzatképzés, az épület arányrendszere, illetve a felhasznált anyagok jellege. Nem sikerült tervrajzokat fellelni, így csak következtetni lehet az épület korára, az esetleges átalakításokra.

Egy alapvetően egyhomlokzatú „kétarcú” épületről van szó. Szembetűnő a Simonyi úti és a Komlóssy utcai homlokzatok közötti minőségkülönbség, holott több elem utal arra, hogy az épület alapvetően nem lett átalakítva, mivel az ablakok előtti kovácsoltvas rácsok az oldalsó és hátsó homlokzaton eredetieknek tűnnek. Az állapítható meg, hogy ezen részek egyszerűen már az építéskor is némileg alultervezettek voltak. A Simonyi utca felőli homlokzati elemek közül, amelyek az épület alaphangulatát megadják mindössze a vízszintes - nyílások magasságában elhelyezkedő - tagozati elemek fordulnak be a két oldalsó homlokzatra. Figyelemre méltóak voltak az oldalsó csatornatartó vasak, melyek feltétlenül megtartásra érdemesek.
Az északi homlokzaton egy nyílást befalaztak, amire utal az alatta megmaradt virágtartó.

Alapvető törekvés volt az épület értékes elemeinek megőrzése, az eredeti épületarányok megtartása.

Fentebb említett okokból megfontolásból az oldalsó homlokzatokhoz csatlakoztunk a beforduló tagozati elemek érintetlenül hagyásával, a hátsó homlokzatot pedig igyekeztünk harmonikusabb, a főhomlokzat jellegéhez, minőségéhez közelíteni, az eredeti nyílásarányok megtartásával. Itt annyiban változtattuk meg az eredeti nyílásokat, hogy a félköríves záródás helyett - az illeszkedés elve alapján - egyenes záródású nyílásokat terveztünk.

A bővítés következtében egy kétlakásos – generációs – lakóépület jött létre.

A Simonyi úti előkert nem csökken, a Komlóssy út felőli homlokzat által alkotott beépítési vonalat folytattuk.

A bővítmény párkánymagasságát lentebb vettük az eredeti épülethez képest, a tetőhajlásszögeket azonosra vettük a jelenlegivel. Igyekeztünk lehetőleg semleges megjelenésű szimmetrikus tömeget illeszteni az épülethez. Nyaktagok Simonyi út felé néző homlokzata üvegszerkezetű, ami egyúttal elválasztó-lehatároló szereppel bír régi és új között.